Thị xã Long Mỹ: Củng cố, phát triển kinh tế tập thể

15/05/2019 | 08:26 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 14-5, Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển và Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thị xã Long Mỹ tổ chức sơ kết tình hình kinh tế tập thể 4 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động đến cuối năm 2019.

Hiện nay, thị xã Long Mỹ có 40 tổ hợp tác, giảm 15 tổ so với năm 2018, do hết hợp đồng hợp tác, với 705 tổ viên. Trong đó, có 5 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, 35 tổ hợp tác nông nghiệp và liên kết sản xuất, kinh doanh với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu lúa cho nông dân. Tổng số vốn góp vào tổ hợp tác của các thành viên là hơn 1,7 tỉ đồng. Ngoài ra, thị xã hiện còn 18 HTX, đã giải thể 2 HTX so với đầu năm 2019. Trong đó có 14 HTX nông nghiệp và 4 HTX phi nông nghiệp, tổng vốn điều lệ hơn 7,2 tỉ đồng.

Thời gian qua, ngoài những thuận lợi là các HTX, tổ hợp  tác đã thu hút được lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân thì hoạt động kinh tế tập thể ở thị xã Long Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn, như: các HTX thiếu nguồn vốn hoạt động, nên việc đầu tư vào sản xuất chưa cao, dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp; đầu ra sản phẩm, dịch vụ, thông tin thị trường còn hạn chế; trình độ của ban quản lý HTX, tổ hợp tác ở các địa phương còn thấp nên việc chuyển đổi còn chậm...

Ban chỉ đạo thị xã Long Mỹ đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn trên. Trong đó, tiếp tục phối hợp ngân hàng và đoàn thể địa phương tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận nguồn vốn; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tìm kiếm và ký nhiều hợp đồng từ các HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý HTX, tổ chức hội thảo, tập huấn để các HTX, tổ hợp tác chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc liên kết 4 nhà đạt hiệu quả hơn.

Từ đây đến cuối năm 2019, thị xã Long Mỹ nỗ lực phát triển mới thêm 2 HTX, tăng thêm 15-20% thành viên so với năm 2018, tỷ lệ HTX giỏi, khá đạt trên 75%, 100% xã trên địa bàn tái đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Trong lĩnh vực phát triển tổ hợp tác, tăng 15-20% so với năm 2018, tổ hợp tác được xếp loại giỏi, khá đạt trên 85%.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới