HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
48,688,325 lượt truy cập

––

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Hai 08/05/2017

Long Mỹ

08h00 - 15h30

KV Xã Long Phú, Tân Phú , Phường Trà Lồng

Sửa chữa điện

 

 

Ngã Bảy

07h00 - 09h00

Khu vực 8 - Phường Hiệp Thành

Sửa chữa điện

 

 

09h30 - 11h30

Khu vực 8 - Phường Hiệp Thành

Sửa chữa điện

 

 

TP Vị Thanh

07h00 - 15h30

Khu vực 2, phường 5, TPVT ( đường Võ Văn Kiệt)

Sửa chữa điện

 

 

Ngày: Thứ Ba 09/05/2017

Châu Thành HG

07h00 - 14h30

ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, Châu Thành,Hậu Giang

Sửa chữa điện

 

 

Long Mỹ

08h00 - 17h00

Ấp 2, 3 Xã Long Trị A

Sửa chữa điện

 

 

Ngã Bảy

07h00 - 09h00

Ấp Cái Côn - Xã Đại Thành

Sửa chữa điện

 

 

Ấp Cái Côn - Xã Đại Thành

Sửa chữa điện

 

 

Vị Thủy

07h00 - 16h00

Ấp 4, 5 - xã Vĩnh Trung

Sửa chữa điện

 

 

Ngày: Thứ Tư 10/05/2017

Châu Thành HG

07h00 - 14h30

Ấp Thị Trấn,TT Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang.

Sửa chữa điện

 

 

Long Mỹ

06h30 - 16h30

KV Bình Tân, Bình Hoà - phường Vĩnh Tường và KV Bình An, Bình Thạnh B - phường Bình Thạnh - TXLM

Sửa chữa điện

 

 

Ngã Bảy

07h00 - 09h00

Khu vực 1 - Phường Hiệp Thành

Sửa chữa điện

 

 

Vị Thủy

07h00 - 16h00

Ấp 8, 10 - xã Vị Trung

Sửa chữa điện

 

 

Ngày: Thứ Năm 11/05/2017

Châu Thành HG

09h00 - 16h30

Ấp Phú Nhơn, Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang.

Sửa chữa điện

 

 

Long Mỹ

07h00 - 17h00

Ấp Long Bình 1 - xã Long Phú - TXLM

Sửa chữa điện

 

 

Ngã Bảy

07h00 - 16h00

Xã Long Thạnh

Sửa chữa điện

 

 

Vị Thủy

Ấp 4, 5 - xã Vĩnh Trung

Sửa chữa điện

 

 

Ngày: Thứ Sáu 12/05/2017

TP Vị Thanh

07h00 - 16h30

Khu vực 4, Phường 1, TPVT

Sửa chữa điện

 

 

Ngày: Thứ Bảy 13/05/2017

Long Mỹ

06h30 - 16h30

KV Bình An, Bình Thạnh B - phường Bình Thạnh - TXLM

Sửa chữa điện

 

 

07h30 - 16h21

KV ấp Long Bình 1- xã Long phú - Thị Xã Long Mỹ.

Sửa chữa điện

 

 

TP Vị Thanh

07h00 - 17h00

Khu vực 2; 4, phường 5, thành phố Vị Thanh (Đường Võ Văn Kiệt).

Sửa chữa điện

 

 

Ngày: Chủ Nhật 14/05/2017

Long Mỹ

07h00 - 17h00

KV 2, 3, 4, 5, 6 - phường Thuận An-Thị Xã Long Mỹ

Sửa chữa điện