Cuộc vận động được thực hiện có chiều sâu

15/05/2019 | 08:17 GMT+7

Ba năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (cuộc vận động) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi.

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, Mặt trận các cấp đã thực hiện được nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp Nguyễn Hồng Đức cho biết, trên cơ sở hiệp thương phối hợp hoạt động với các tổ chức thành viên, UBMTTQ Việt Nam huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động, trong đó chú trọng vận động Nhân dân xây dựng các mô hình giảm nghèo, tích cực tham gia phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

Kết quả, đã xây dựng 184 tổ hợp tác kinh tế, 22 hợp tác xã, ra mắt 860 mô hình kinh tế hiệu quả có thu nhập từ 50-100 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, hỗ trợ sinh kế cho 230 hộ nghèo gặp khó khăn về vốn với kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Đức thông tin thêm: “Chúng tôi ra lời kêu gọi, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cho Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội. Các nguồn quỹ vận động được chúng tôi quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, rõ ràng, hiệu quả để tạo niềm tin cho mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cả người được thụ hưởng”.

Còn trên địa bàn thành phố Vị Thanh xuất hiện nhiều phong trào thi đua do các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức gắn với thực hiện cuộc vận động. Tiêu biểu như các phong trào: nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc; tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi...

Ông Trần Quang Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, nhấn mạnh: “Công tác triển khai, thực hiện cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ đó làm thay đổi ý thức của người dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thành phố cũng chú trọng phát hiện và giới thiệu gương điển hình, mô hình tiêu biểu ở các xã, phường trong thực hiện cuộc vận động”.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá trong 3 năm thực hiện cuộc vận động, Mặt trận các cấp có kế hoạch, đa dạng hóa hình thức vận động, minh bạch trong điều hành, quản lý các nguồn quỹ nên nguồn vận động ổn định. 3 năm, vận động được trên 381 tỉ đồng. Qua đó, xây dựng hơn 2.000 nhà đại đoàn kết, gần 38.700 phần quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo và hàng trăm công trình dân sinh, hỗ trợ sản xuất...

Cùng với đó, Mặt trận tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các tổ chức thành viên ký các văn bản phối hợp gắn với giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đó, hướng dẫn Mặt trận các cấp chọn tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo làm tiêu chí trọng tâm để tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực gắn với xã hội hóa ngoại lực để hỗ trợ hộ nghèo.

Cụ thể, 3 năm qua, có 176 mô hình mới, 83 mô hình hiệu quả được nhân rộng, giá trị vật chất trong các đợt thi đua ngắn hạn này trị giá hơn 77,9 tỉ đồng. Trong đó, chú trọng nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững, cụ thể là có hơn 1.600 hộ được hỗ trợ trong 3 năm qua.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cuộc vận động đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp triển khai thực hiện có chiều sâu. Từ đó, phát huy được hiệu quả tích cực và ngày càng được đoàn viên, hội viên và người dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao. Nhờ vậy mà kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là có hơn 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận các cấp phải đổi mới phương thức tuyên truyền, tập hợp Nhân dân, gắn hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội để đề xuất, kiến nghị các giải pháp giúp công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền được tốt hơn; khuyến khích người dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu để lan tỏa ý thức xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới