Hướng dẫn công tác mặt trận ở cơ sở

28/03/2018 | 09:00 GMT+7

(HG) - Với phương châm hoạt động “Nắm chắc chủ trương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; bám sát cơ sở”, tuần qua, ông Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đến kiểm tra, làm việc với một số MTTQ cơ sở.

Tại các buổi kiểm tra, ông Huỳnh Hữu Kế còn hướng dẫn trực tiếp công tác tuyên truyền theo chiều sâu, kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới và quy chế hoạt động cụ thể của ban công tác mặt trận ấp, từ đó giúp cơ sở hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Ông Huỳnh Hữu Kế còn lắng nghe, chia sẻ khó khăn của cán bộ mặt trận cơ sở cũng như những việc chưa làm được. Ông chỉ đạo, trong tuyên truyền phải xác định nội dung phù hợp; trong tham gia xây dựng nông thôn mới phải có kế hoạch và việc làm cụ thể, bám sát tiêu chí thực hiện từng năm; trong quy chế hoạt động của ban công tác mặt trận ấp phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, đúng người, đúng việc, đúng chức năng, nhiệm vụ.

TUYẾT LOAN

Viết bình luận mới