Nâng chất hoạt động ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng

28/03/2018 | 08:59 GMT+7

(HG) - Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng, vừa qua, MTTQ tỉnh đã tiến hành triển khai, hướng dẫn hoạt động 2 ban này trong năm đến cán bộ mặt trận cơ sở.

Theo đó, năm 2018, ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật ra dân; quan tâm phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; và đẩy mạnh mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận khu dân cư, cho cam kết không vi phạm pháp luật, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở...

T.L

Viết bình luận mới