VÌ tính chất công việc mà bố trí cán bộ cho phù hợp !

27/06/2018 | 07:34 GMT+7

Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh “Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực” có quy định chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam - Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp xã. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về việc thực hiện sắp xếp các chức danh này, ông Huỳnh Hữu Kế (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết:

- Đây là nhiệm vụ quan trọng nên chúng tôi đã chủ động trong việc rà soát nhân sự để chuẩn bị cho việc sắp xếp chức danh này. Cụ thể, đã sắp xếp, dự kiến nhân sự trước khi diễn ra công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực, chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020 (công tác bầu cử), để sau khi công tác bầu cử thực hiện xong thì chức danh này có con người cụ thể. Phải nói các bước sắp xếp nhân sự theo Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh đã được Mặt trận chủ động.

Tuyến cơ sở ở nhiều nơi còn gặp khó trong việc sắp xếp hai chức danh kể trên, về phía UBMTTQ Việt Nam tỉnh có những biện pháp gì để tháo gỡ, thưa ông ?

- Hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều gặp khó trong việc sắp xếp hai chức danh này. Khó khăn lớn nhất là thay đổi rất lớn bộ máy của Mặt trận ở cơ sở. Cụ thể, chỉ sắp xếp chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã kiêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Chủ tịch Hội Người cao tuổi thôi là phải thay đổi 57/76 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã hiện tại. Đây là việc khó, bởi nếu địa phương nào bố trí được công việc khác cho những cán bộ không còn giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã thì tốt, nếu không thì phải giải quyết chế độ chính sách cho họ.

Cái khó nữa là những cán bộ được phân công chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam - Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Chủ tịch Hội Người cao tuổi và chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp xã có thể chưa nắm rõ hết các nhiệm vụ phải phụ trách trong khi tuổi đời khá cao, sức khỏe và các yêu cầu nghiệp vụ không đảm bảo. Do vậy, sau khi thực hiện việc sắp xếp thì chúng tôi mở các lớp tập huấn để cập nhật những công việc chính của từng nhiệm vụ, nhằm giúp cán bộ nắm bắt kịp thời và đi vào hoạt động có hiệu quả,…

Theo ông, đối với những cán bộ được phân công chức danh này thì cần làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ?

- Những cán bộ được phân công các chức danh này cũng sẽ gặp không ít khó khăn vì phải đảm đương cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Muốn thực hiện tốt thì người cán bộ phải nắm vững nội dung các nhiệm vụ để khi thực hiện không bị bỡ ngỡ.

Trước yêu cầu vừa đảm bảo tinh gọn đầu mối theo chủ trương của Đảng, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện tại, chúng tôi đề cao yếu tố “nhìn việc mà bố trí cán bộ”, quan tâm lựa chọn cán bộ cho phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của từng chức danh cụ thể. Nếu việc bố trí không phù hợp thì cán bộ sẽ khó đáp ứng được yêu cầu công việc. Mặt khác, chúng tôi cũng lưu ý lãnh đạo các địa phương, ở cơ sở cần thực hiện việc sắp xếp cán bộ cho các chức danh này phải thật sự công khai, dân chủ và dựa trên tính chất, hiệu quả của công việc; tránh tình trạng bố trí cán bộ thiếu công tâm sẽ dễ dẫn tới khiếu nại, khiếu kiện hoặc mất đoàn kết nội bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội MTTQ cấp cơ sở sắp tới đã được thực hiện như thế nào, thưa ông ?

- Theo chỉ đạo của Trung ương, đại hội điểm cấp cơ sở sẽ diễn ra trong quý IV năm nay. Để chủ động thực hiện công việc này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 37 về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IX. Bên cạnh đó, Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã làm việc về công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội ở các địa phương trong tỉnh. Chúng tôi đã cùng cấp ủy các cấp bàn kỹ nhân sự từ Ban công tác Mặt trận ở ấp, khu vực trở lên, vì trước khi diễn ra đại hội MTTQ cấp xã thì Ban công tác Mặt trận ở ấp, khu vực phải tổ chức hội nghị để thảo luận văn kiện và xem xét hiệp thương cử nhân sự đi dự đại hội cấp trên.

Hiện UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội và đang trong quá trình thành lập các tiểu ban. Nói chung các bước chỉ đạo cho đại hội được chúng tôi chủ động và sẽ thực hiện tập trung trong quý III, nhất là về văn kiện, chương trình của đại hội…

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới