HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
77,058,632 lượt truy cập

Sẽ rà soát, khoanh vùng các nguồn thải lớn tiềm ẩn rủi ro về môi trường

11/07/2018 | 09:24 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch, trong năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường Hậu Giang sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng thời, rà soát, đánh giá, khoanh vùng các nguồn thải lớn tiềm ẩn rủi ro gây sự cố môi trường. Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở có lưu lượng xả nước thải >200m3/ngày đêm. Nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; hướng dẫn các chủ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục môi trường theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để. Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, kiểm tra, phân loại và quyết định cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề xuất xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

LINH LAN

Viết bình luận mới