HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,703,704 lượt truy cập

Sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường

15/11/2017 | 08:58 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới và triển khai văn bản pháp luật mới về lĩnh vực môi trường năm 2017 trong tháng 11 này. Theo đó, sẽ tiến hành triển khai tập huấn cho 150 người là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác môi trường thuộc phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách môi trường và cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã; ban chỉ đạo nông thôn mới cấp huyện; cán bộ các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác môi trường. Nội dung tập huấn liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020 và triển khai các văn bản pháp luật mới về lĩnh vực môi trường.

LINH LAN

Viết bình luận mới