HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
86,509,236 lượt truy cập

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã ngày càng hoạt động hiệu quả

13/09/2018 | 08:57 GMT+7

(HG) - Đây là đánh giá của Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh về tình hình hoạt động xây dựng NTM hiện nay tại các địa phương. Để có được kết quả này, thời gian qua, UBND tỉnh không ngừng triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Ngoài ra, nhiều huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ huyện về xã nên đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng tham gia xây dựng NTM được phát huy hiệu quả; đồng thời hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cấp xã đã được nâng lên rõ rệt.

TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới