HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
89,292,483 lượt truy cập

Kiểm soát chặt thực phẩm nông thủy sản

17/05/2019 | 08:23 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch, tới đây tỉnh sẽ xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đối với sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực vùng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt; phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm, phổ biến, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất tốt trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa theo quy định. Đồng thời, tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá nông thủy sản thực phẩm an toàn…

H.TÂM

Viết bình luận mới