HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
75,356,139 lượt truy cập

Thực hiện 4 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về nông thôn mới

11/06/2018 | 09:22 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh đã phối hợp với Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức được 4 lớp tập huấn cho 200 lượt học viên là Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM, cán bộ lãnh đạo mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp huyện.

Nội dung tập huấn chủ yếu hướng dẫn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng NTM; phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương; hướng dẫn lập Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, giai đoạn 2017-2020 và hướng dẫn thực hiện đề án chương trình “mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng NTM. Qua tập huấn, học viên đã nắm được chủ trương, chính sách, nội dung của chương trình, biết được những phương thức tổ chức triển khai thực hiện, có được những kỹ năng về chỉ đạo, quản lý, giám sát trong triển khai thực hiện chương trình. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ làm công tác NTM các cấp cũng cơ bản nắm được nội dung và thực hiện được vai trò, trách nhiệm trong tham mưu thực hiện chương trình, cơ bản hình thành được một đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM chuyên môn hơn và hoạt động có hiệu quả hơn,… Theo kế hoạch, trong năm 2018 này, Văn phòng điều phối NTM tỉnh sẽ mở 33 lớp tập huấn từ tỉnh đến xã. Dự kiến khi kết thúc quý II sẽ hoàn thành 11/33 lớp.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới