HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
89,061,004 lượt truy cập

16 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

12/02/2019 | 08:07 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 220/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần.

Theo đó, có 4 nghị quyết của HĐND tỉnh và 1 quyết định của UBND tỉnh hết hiệu lực một phần, bao gồm: Nghị quyết số 18/2016, số 06/2008, số 25/2012, số 14/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 07/2015 của UBND tỉnh. 16 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, gồm Nghị quyết số 23/2010, số 25/2011, số 26/2011… của HĐND tỉnh, Quyết định số 04/2012, số 05/2012... của UBND tỉnh...

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần là hoạt động định kỳ hàng năm theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận, tra cứu và áp dụng cho thống nhất.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới