Đã giáo dục tiến bộ tại cộng đồng 324 người

12/01/2018 | 09:09 GMT+7

(HG) - Thực hiện công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, năm 2017, lực lượng công an trong tỉnh đã rà soát, lập danh sách báo cáo kiến nghị chính quyền địa phương đưa đi đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 288 người được đặc xá, chấp hành xong hình phạt tù về địa phương. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã bảo lãnh giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tiến bộ tại cộng đồng dân cư đối với 324 người được đặc xá, chấp hành xong hình phạt tù, người từ cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về địa phương, đạt tỷ lệ 93,9% tổng số người về địa phương (tăng 21,3% so năm 2016).

Năm qua, toàn tỉnh có 345 đối tượng được đặc xá, tha tù, mãn hạn tù, người từ cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc về địa phương cần hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Công an các cấp cũng phối hợp chính quyền cơ sở quản lý 277 người đang chấp hành án tại địa phương, gồm án treo 242 người; tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 22 người...

K.L

Viết bình luận mới