HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,124,300 lượt truy cập

Khắc phục việc “ngại va chạm” khi xét xử án hành chính

07/01/2019 | 08:18 GMT+7

(HG) - Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị số 03/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

Theo Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), trong hoạt động xét xử hiện nay vẫn còn tồn tại trường hợp một số thẩm phán có biểu hiện nể nang, ngại va chạm với cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã có quyết định hoặc có hành vi hành chính bị khởi kiện. Vì vậy, TANDTC yêu cầu tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức quán triệt thực hiện tốt Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán; khắc phục có hiệu quả việc ngại va chạm trong xét xử án hành chính.

Ngoài ra, để khắc phục những hạn chế trong giải quyết, xét xử vụ án hành chính, Chánh án TANDTC cũng chỉ thị tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ án hành chính đã thụ lý, xác định thứ tự ưu tiên, xử lý dứt điểm các vụ án thụ lý đã lâu; tiếp tục quán triệt và yêu cầu thẩm phán thực hiện nghiêm trong giải quyết các vụ án hành chính; tăng cường thẩm phán có năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn; định kỳ hàng tháng báo cáo TANDTC về công tác xét xử vụ án hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật…

Đ.BẢO

Viết bình luận mới