HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,733,637 lượt truy cập

Quan tâm tuyên truyền rộng rãi pháp luật

12/02/2018 | 08:30 GMT+7

Năm qua, Hội Luật gia tỉnh có nhiều hoạt động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tư vấn, trợ giúp pháp lý đạt kết quả quan trọng.

Sinh hoạt lồng ghép Ngày pháp luật của Sở Tư pháp và Chi hội Luật gia sở này.

Ngay từ đầu năm, Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động, đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Cụ thể là chỉ đạo các huyện hội, chi hội luật gia tổ chức trên 190 cuộc/3.800 lượt người tham dự “Ngày pháp luật” hàng tháng để kịp thời phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành và đóng góp xây dựng pháp luật; rút kinh nghiệm về công tác tiếp dân tại các cơ quan cũng như công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho công dân.

Trong năm, Hội Luật tỉnh đã biên soạn và in ấn 20.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật. Các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền PBGDPL văn bản Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bình đẳng giới… với trên 1.000 cuộc. Hội luật gia cấp huyện đã phối hợp tổ chức 18 cuộc thi tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông và văn hóa giao thông; Nghị định 46 về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; hội thi tuyên truyền Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; cấp phát gần 20.000 tờ rơi, tờ gấp; gần 50 sách tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ, bến phương tiện và người lái phương tiện…

Trong công tác tư vấn pháp luật, ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho biết: “Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội về việc tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa một số hoạt động trong lĩnh vực tư pháp và phát huy vai trò của hội tham gia giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người dân. Những tư vấn viên, trợ giúp viên, cộng tác viên pháp lý và luật sư vừa là thành viên của hội luật gia vừa là cộng tác viên của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tham gia bào chữa theo diện trợ giúp pháp lý tại tòa và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho các đối tượng là người nghèo, diện chính sách, người dân tộc thiểu số và tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở nên công tác tuyên truyền PBGDPL của hội ngày càng hiệu quả hơn”.  

Các trung tâm tư vấn pháp luật thuộc hội luật gia đã tư vấn gần 1.300 trường hợp người dân đến yêu cầu về các lĩnh vực: Đất đai, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình… Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh còn cùng với hội luật gia cấp huyện tổ chức đoàn trợ giúp pháp lý xuống cơ sở, tham gia tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc cho người dân trên địa bàn. Hội luật gia cấp huyện phối hợp cùng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động gần 80 cuộc, tư vấn trên 1.000 trường hợp; những vướng mắc về pháp luật đưa ra được các cộng tác viên, tư vấn viên giải đáp tận tình, qua đó giúp người dân nâng cao hiểu biết quyền và nghĩa vụ của mình để tự giác thực hiện đúng quy định.

Đồng thời, Hội Luật gia tỉnh còn tham gia cùng đoàn giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở 8 cuộc; tham gia cùng đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên 200 vụ việc.

Năm 2018, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội triển khai quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Hội Luật gia tỉnh đến các hội viên trong tỉnh, gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội để hoạt động có chất lượng, hiệu qua, tạo được niềm tin trong nội bộ và Nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL; tích cực tham gia hoạt động cải cách tư pháp; giám sát, kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Gắn liền hoạt động của hội với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, công tác phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông; thực hiện các tiêu chí xây dựng ấp, xã văn hóa ở địa phương...

Bài, ảnh: PHI YẾN

Viết bình luận mới