HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,610,810 lượt truy cập

Tăng cường giáo dục pháp luật cho các đối tượng

14/05/2019 | 08:49 GMT+7

(HG) - Từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện phải quan tâm phối hợp xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc diện.

Đây là nội dung yêu cầu của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị liên quan phải tiếp tục tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Đồng thời, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến những mô hình giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đề xuất khen thưởng.

Đơn vị, tổ chức hữu quan cũng cần tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, đúng định hướng.

T.T

Viết bình luận mới