HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,612,726 lượt truy cập

Tập trung hơn cho công tác cải cách tư pháp

12/02/2019 | 08:01 GMT+7

Theo Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này.

Một phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp tại TAND thị xã Ngã Bảy.

Năm 2018, hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tư pháp, nhất là cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án ngày càng chặt chẽ, từ đó nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Trong năm 2018, cơ quan điều tra các cấp đã điều tra, làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản nhiều tỉ đồng. Trong đó, tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm đạt trên 97%; đã đấu tranh, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm. Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra hàng trăm vụ, phối hợp với tòa án tổ chức 46 phiên tòa rút kinh nghiệm. Công tác thi hành án dân sự với tổng số thụ lý hơn 10.170 việc, trong đó, giải quyết xong 5.806 việc.

Có được những kết quả trên là nhờ cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan tư pháp, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp cũng đã chủ động bố trí, sắp xếp, điều chuyển cán bộ điều tra, kiểm sát, thẩm phán, chấp hành viên nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư pháp tỉnh nhà.

Ông Trương Đình Nghệ, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, cho biết, đi đôi với kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ thì trong hoạt động của TAND tỉnh, cấp huyện, ngành tòa án cũng rất chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Từ đó, chất lượng xét xử của tòa án hai cấp ngày càng được nâng cao.

“Trong năm, chúng tôi đã cử 4 cán bộ thi tuyển các ngạch thẩm phán sơ cấp, trung cấp, đồng thời đề nghị bổ nhiệm mới 1 thẩm phán cao cấp và 7 thẩm phán trung cấp”, ông Trương Đình Nghệ nói.

Còn theo ông Trần Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, năm qua, hai cấp kiểm sát đã thực hiện nghiêm các quy định về cải cách tư pháp; việc quán triệt, thực hiện các văn bản pháp luật mới về tư pháp như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự… được triển khai đồng bộ. Viện đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra, cũng như kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, bị can. Đồng thời, chủ động nắm bắt các nguồn tin tố giác tội phạm để phối hợp với cơ quan điều tra xử lý...

Ngoài ra, đối với công tác điều tra, cơ quan công an các cấp đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác này trên địa bàn, tập trung thi hành án đối với những vụ việc lớn, phức tạp, khó thi hành. Công tác trợ giúp pháp lý và bổ trợ tư pháp cũng được quan tâm đúng mức. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, tham mưu kiện toàn trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và đã đạt được kết quả tích cực.

Ban chỉ đạo CCTP tỉnh đánh giá, thời gian qua, các cơ quan tư pháp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của từng ngành, tích cực nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Mặt khác, các ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm chủ trương “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp”, triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo nhiệm vụ được giao; vai trò của cấp ủy từng bước được phát huy, lãnh đạo các mặt công tác tư pháp, bảo đảm hoạt động của các cơ quan tư pháp đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, các văn bản có liên quan của Trung ương và chương trình của Ban chỉ đạo CCTP tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phù hợp, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao trình độ pháp luật trong Nhân dân…

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới