HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
97,401,387 lượt truy cập

Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

23/07/2019 | 23:13 GMT+7

Công tác thanh tra những tháng đầu năm được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát; các cuộc thanh tra được triển khai sớm, bước đầu khắc phục được tình trạng chồng chéo; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thanh tra tại một cơ sở mua bán vật tư nông nghiệp vào đầu năm 2019.

Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra của ngành, địa phương đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt hạn chế; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; đưa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đi vào nề nếp.

Tăng thanh tra hành chính, giảm thanh tra chuyên ngành

6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra triển khai thực hiện 28 cuộc thanh tra hành chính (tăng 8 cuộc so cùng kỳ). Cụ thể, thanh tra theo kế hoạch 22 cuộc và 6 cuộc đột xuất với 102 đơn vị được thanh tra, kết thúc thanh tra trực tiếp 23 cuộc (ban hành kết luận 9 cuộc).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện có 10 đơn vị sai phạm với tổng số tiền trên 297 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 235,4 triệu đồng và thu hồi được 13,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 62,5 triệu đồng (chưa thực hiện); kiến nghị xử lý hành chính 1 tập thể và 25 cá nhân (chưa xử lý).

Về thanh tra chuyên ngành, toàn tỉnh tiến hành 1.326 cuộc thanh tra, kiểm tra (giảm 72 cuộc so cùng kỳ). Trong đó, thành lập đoàn 524 cuộc, thanh tra độc lập 802 cuộc với 3.848 cá nhân và 340 tổ chức được thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội, nội vụ, y tế, công thương, giao thông - vận tải, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường...

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 728 cá nhân, tổ chức vi phạm và ban hành 126 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 574 triệu đồng.

Chưa phát hiện sai phạm qua thanh tra phòng, chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm, thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện và kết thúc thanh tra trực tiếp 5 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Chỉ phát hiện một số hạn chế, thiếu sót về chi sai nguyên tắc tài chính với tổng số tiền 2 triệu đồng.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện, kết thúc thanh tra trực tiếp 1 cuộc và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Phụng Hiệp.

Thanh tra thị xã Ngã Bảy kết thúc thanh tra trực tiếp 1 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã. Thanh tra thành phố Vị Thanh kết thúc thanh tra trực tiếp 1 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Tiểu học Trương Định. Thanh tra huyện Long Mỹ kết thúc thanh tra trực tiếp 1 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Tiểu học Vĩnh Viễn 1 (phát hiện một số sai phạm về tài chính buộc thu hồi với số tiền 2 triệu đồng)...

Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra

Những tháng cuối năm, công tác thanh tra được UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng cụ thể.

Yêu cầu quan tâm thanh tra theo đúng kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước. Tập trung vào các nội dung quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, tái định cư; quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản.

Gắn với đó là thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Về thanh tra chuyên ngành, các ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực phụ trách và trên các lĩnh vực mà dư luận quan tâm. Như bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, gia súc, gia cầm, bảo vệ thực vật, nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng nhà ở, công trình, quản lý chất thải y tế, hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông, giáo dục phổ thông, đào tạo, dạy nghề, chính sách lao động, việc làm, chính sách ưu đãi người có công, kinh doanh điện, xăng dầu, dược phẩm…

Đặc biệt, thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng sẽ tăng cường hơn theo chương trình, kế hoạch nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc. Các cơ quan thanh tra tăng cường các hoạt động thanh tra để phát hiện và xử lý tiêu cực, tham nhũng. Tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh như tài chính - ngân sách, mua sắm công, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính sách thương binh - liệt sĩ và chính sách người có công với cách mạng...

6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng trong tỉnh đã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 34 kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền sai phạm 16,3 tỉ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi 6,69 tỉ đồng (đã thu hồi 2,77 tỉ đồng); kiến nghị giảm trừ quyết toán 280 triệu đồng (chưa thực hiện); kiến nghị xử lý khác 6,64 tỉ đồng (chưa thực hiện); kiến nghị xử lý hành chính 5 tập thể và 221 cá nhân (đã xử lý 12 cá nhân)...

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới