Thị xã Long Mỹ: Tổ chức hơn 200 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

16/06/2017 | 06:06 GMT+7

(HG) - Ngày 15-6, Phòng Tư pháp thị xã Long Mỹ tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Sáu tháng đầu năm 2017, Phòng Tư pháp thị xã Long Mỹ đã tổ chức hơn 200 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt luật hòa giải cơ sở và duy trì hiệu quả hoạt động của 46 tổ hòa giải cơ sở với 302 hòa giải viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 148 vụ và hòa giải thành 123 vụ, đạt tỷ lệ 78%. Công tác trợ giúp pháp lý lưu động được đẩy mạnh, mở rộng mạng lưới các câu lạc bộ, tổ và các cộng tác viên trợ giúp pháp lý tại các xã, phường. Công tác về hộ tịch, chứng thực được thực hiện theo quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân… Những nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng Tư pháp thị xã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2017 là tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đưa các quy định pháp luật đi vào đời sống, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người dân, tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vục tư pháp, chú trọng quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới