Thị xã Ngã Bảy: Kiểm sát 100% việc ra quyết định về thi hành án

14/09/2017 | 08:26 GMT+7

(HG) - Năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017, trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy đã chú trọng kiểm sát các quyết định, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, kiểm sát 100% việc ra quyết định về thi hành án nhất là những việc chưa có điều kiện, miễn giảm thi hành án, đình chỉ, tạm đình chỉ, cưỡng chế, kê biên, định giá tài sản thi hành án.

Đã tiến hành xác minh đối với án chưa có điều kiện thi hành và án có điều kiện nhưng chưa thi hành đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian này, viện đã kiểm sát tổng số 1320 việc/86,3 tỉ đồng, đã thi hành xong 905 việc/16,8 tỉ đồng, đình chỉ 59 việc/11,9 tỉ đồng, còn đang thi hành 356 việc. Kiểm sát viên cũng tham gia kê biên tài sản, kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy chứng cứ, kiểm sát việc định giá, đấu giá, tiêu hủy tài sản 44 việc; tiến hành xác minh 14/55 vụ việc chưa có điều kiện thi hành, 46/261 việc có điều kiện nhưng chưa thi hành… Qua công tác kiểm sát đã ban hành 5 kết luận, 8 kiến nghị (5 kiến nghị trong kết luận) yêu cầu khắc phục những hạn chế trong công tác thi hành án…

K.L

Viết bình luận mới