Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

06/12/2017 | 08:11 GMT+7

Năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh ổn định, kết quả và chất lượng giải quyết không ngừng được nâng lên.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và cơ quan chức năng với người dân. Ảnh: Đ.BẢO

Theo ngành thanh tra tỉnh, trong công tác giải quyết KNTC, các văn bản giải quyết đa số được người khiếu nại chấp hành và thực hiện, các vụ việc khởi kiện tại tòa án được xét xử công nhận quyết định hành chính đúng tỷ lệ cao, chỉ có 1 vụ bị hủy, 1 vụ sửa đổi, bổ sung quyết định của tỉnh do sai trình tự, thủ tục về lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình giải quyết, các cấp, các ngành và người có thẩm quyền giải quyết thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nhất là việc tổ chức đối thoại với người KNTC, bảo đảm công khai, dân chủ, làm rõ nội dung vụ việc, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết dứt điểm; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền và các cơ quan chức năng cấp trên về những vấn đề vướng mắc.

Năm 2017, UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành giải quyết kịp thời các vụ việc; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, các cơ quan chuyên môn có nhiều nỗ lực phối hợp trong công tác thẩm tra, xác minh, chất lượng hoạt động của Đoàn công tác liên ngành không ngừng nâng lên, từ đó giúp chủ tịch UBND các cấp giải quyết từng vụ việc kịp thời, đảm bảo khách quan, phù hợp với các quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác giải quyết KNTC; rút ngắn thời gian giải quyết không để quá hạn, hạn chế số vụ việc KNTC.

Trong năm, Thường trực UBND tỉnh cùng Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chấn chỉnh, giải quyết vướng mắc trong công tác thẩm tra, xác minh, đề xuất giải quyết các KNTC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cấp giấy CNQSDĐ. Đồng thời, tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỷ lệ khiếu nại chiếm 70% trong tổng số vụ việc).

Văn phòng UBND tỉnh còn ban hành Văn bản số 2181 ngày 12/6/2017 về việc phối hợp trong gửi các văn bản liên quan đến công tác giải quyết KNTC. Theo đó, hồ sơ vụ việc được gửi qua Ban Tiếp công dân tỉnh thay vì trước đây hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chuyển lại Ban Tiếp công dân, việc này vừa mất thời gian vừa không kiểm tra chặt chẽ được hồ sơ vụ việc. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17 ngày 14/6/2017 Quy định về việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho việc thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình giải quyết KNTC luôn có sự thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, trong năm, công tác kiểm đếm, đo đạc, áp giá bồi thường về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều sai sót, những thắc mắc, phản ánh, kiến nghị chậm được giải quyết; thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, về các quyền của người sử dụng đất ở một số đơn vị từng lúc còn để hồ sơ quá hạn, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, từ đó làm phát sinh KNTC.

Công tác thu thập thông tin, nắm tình hình và dư luận trong dân việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương chưa tốt, từ đó chưa giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC, kiến nghị của công dân tại cơ sở. Công tác thụ lý, xác minh vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện còn chậm (còn tồn 31 đơn KNTC, phản ánh).

Công tác quản lý nhà nước về KNTC được nâng lên nhưng có lúc chưa chủ động đề xuất giải quyết những vướng mắc, thiếu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; nhiều vụ việc xác minh chậm thời gian theo quy định; việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ dẫn đến một số vụ chưa kết luận được tại cuộc họp Đoàn công tác liên ngành gắn với đối thoại (phải kiểm tra, thu thập bổ sung).

Dự báo tình hình KNTC của công dân trong thời gian tới còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khiếu kiện đông người có thể phát sinh. Từ thực tế đó, năm 2018, công tác này sẽ được tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản về đẩy mạnh công tác tiếp dân và giải quyết KNTC; về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết KNTC của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC…

Quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất, thường xuyên đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan, không để hồ sơ, vụ việc quá hạn; phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Đồng thời tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình và dư luận; thu thập thông tin theo lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý trong thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi của dân. Đặc biệt là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và chính sách tái định cư tại các dự án, mọi thắc mắc kiến nghị, phản ánh của công dân phải được kiểm tra, xem xét, làm rõ và trả lời, công bố ra dân kịp thời, không để phát sinh khiếu nại.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân trong việc giải thích, hướng dẫn, xử lý đơn thư, công tác thẩm tra, xác minh đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng bản chất vụ việc, báo cáo đề xuất kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đoàn Công tác liên ngành giải quyết KNTC các cấp quan tâm sắp xếp thời gian họp xem xét, tham mưu chủ tịch UBND cùng cấp giải quyết kịp thời các KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân không để phát sinh quá hạn. Những vụ việc phức tạp, đã hết thời hạn giải quyết nhưng chưa giải quyết xong thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải có thông báo giải thích rõ nguyên nhân, lý do quá hạn với người KNTC, nếu có phát sinh hậu quả thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh...

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới