HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,973,458 lượt truy cập

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

17/04/2018 | 07:45 GMT+7

(HG) - Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đến năm 2021 được xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Trong đó về nội dung, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; chú trọng phổ biến, giáo dực pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, an toàn giao thông và nhiều văn bản luật liên quan. Tỉnh cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, về gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số vào triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được quan tâm hơn, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, cổng thông tin, trang thông tin điện tử; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…

T.T

Viết bình luận mới