HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
86,290,979 lượt truy cập

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính

01/02/2019 | 06:54 GMT+7

Năm 2018, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng hoạt động của các cơ quan khối nội chính góp phần quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, công tác nội chính cũng còn nhiều vấn đề đặt ra.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Với nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nghiệp vụ của các ngành trong khối nội chính, tính trung bình trong năm 2018, tỷ lệ khám phá những vụ án đặc biệt quan trọng trong toàn tỉnh đạt trên 93%. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã thụ lý, giải quyết các loại án đạt 94%; đã xác định 57 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nhanh, phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời, tổ chức 46 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, hạn chế thấp nhất sai sót bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội.

Những kết quả đó có vai trò quan trọng của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong khối nội chính, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã tập trung phối hợp chỉ đạo để giải quyết, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, những vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Có thể thấy, trong quá trình triển khai công tác nội chính thời gian qua trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thể hiện rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác nội chính, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội… 

Ông Lưu Ngọc Đông, Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết: “Trong năm qua, toàn ngành thanh tra triển khai 44 cuộc thanh tra hành chính, hơn 2.700 cuộc thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, ngành còn trực tiếp thanh tra, kiểm tra 14 cuộc về trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo tại 24 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, chúng tôi nhận thấy các đơn vị cơ bản đã làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, với những sai sót tại các đơn vị, chúng tôi cũng kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục ngay”.

Còn theo ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp kịp thời và đầy đủ. Qua đó, trong năm, Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành tư pháp, kể cả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, tai nạn giao thông kéo giảm nhiều mặt.

Hiện nay, để đảm bảo hiệu quả công tác nội chính, cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên giao ban khối nội chính để nắm bắt chỉ đạo từ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và cơ quan thi hành án cũng như các cơ quan trong khối để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; đối với những vụ án phức tạp trên địa bàn, các cơ quan khối nội chính thường xuyên tổ chức hội ý, đề xuất cấp ủy cho chủ trương để xử lý bảo đảm đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Nội chính Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính vẫn còn tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan trong khối chưa có nhiều đề xuất mới trong thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực phụ trách, còn bị động trong tham mưu cho cấp ủy; công tác phối hợp tuy có chuyển biến tích cực nhưng thiếu chiều sâu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; việc thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt thấp; một số vấn đề xã hội còn bức xúc, dư luận quan tâm như ô nhiễm môi trường, tranh chấp khiếu kiện trong dân, tín dụng đen…

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công tác nội chính và hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác dự báo, nắm tình hình một số mặt chưa sát, năng lực cán bộ còn có mặt hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu; các hành vi phạm tội trong nhiều vụ án ngày càng phức tạp, gây áp lực, khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử… 

Công tác nội chính là một trong những thành tố quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Do đó, để phát huy hiệu quả, khắc phục những hạn chế hiện nay trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, vấn đề đặt ra là phải mở rộng phạm vi trách nhiệm, đặt công tác nội chính ngang tầm với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phải tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, đảm bảo công tác nội chính vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tố tụng, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm. Đồng thời cần tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và thực thi pháp luật, đảm bảo kỷ cương, phép nước, công bằng xã hội; tiến tới thực hiện sự điều hành Nhà nước bằng pháp luật; mỗi người dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Do đó, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên; phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, công tác tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới