Tố cáo có đúng, có sai

09/08/2017 | 08:40 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, qua đó xác định có phần tố cáo đúng, có phần sai.

Đơn của một công dân tố cáo ông Nguyễn Tiến Danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, cản trở làm ảnh hưởng đến quyền lợi (công ty); ban hành quyết định chỉ định thầu tư vấn khảo sát địa hình sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng sai mục đích sử dụng đất…

Qua xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận: Việc tố cáo ông Nguyễn Tiến Danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, cản trở làm ảnh hưởng đến công ty; có quan điểm chỉ đạo kêu gọi và thu hút đầu tư trái với Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020... là sai.

Về nội dung tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ ban hành Quyết định số 982 ngày 18/7/2016 về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát địa hình sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng là sai mục đích sử dụng đất. Nội dung tố cáo này đúng, tuy nhiên ngày 9-1-2017, UBND thị xã Long Mỹ có Tờ trình số 02 về việc xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng để đầu tư xây dựng công trình sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng và được Sở Xây dựng thống nhất tại Văn bản số 91 ngày 19/01/2017...

PHI YẾN

Viết bình luận mới