HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,650,323 lượt truy cập

Toàn tỉnh hiện có 1.102 luật gia

13/06/2018 | 09:54 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 12-6, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng qua, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã phối hợp tham gia đóng góp 92 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; phối hợp thẩm định 10 văn bản, cập nhật 25 văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong 6 tháng qua, các cấp hội đã tổ chức 120 buổi tuyên truyền với hơn 4.047 lượt người tham dự; thực hiện 168 lượt tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong tỉnh, tham gia 15 cuộc đối thoại với người dân,… đồng thời kết nạp mới 10 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 1.102.

Hội Luật gia tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. 

Tuy nhiên, hiện các cấp hội luật gia trong tỉnh còn gặp một số khó khăn trong huy động hội viên tham gia hoạt động và khó khăn về kinh phí. Trong các tháng cuối năm, hội đề ra kế hoạch sẽ tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, tiếp tục vận động phát triển hội viên, cũng như đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật trong cộng đồng để nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức hội,…

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới