Tranh chấp dân sự tăng

19/06/2017 | 08:38 GMT+7

(HG) - So cùng kỳ năm 2016, các tranh chấp dân sự phát sinh và được tòa án thụ lý giải quyết tăng 213 vụ, việc, phổ biến là các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, hụi, hợp đồng vay tài sản và ly hôn.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc tham gia chơi hụi của người dân ngày càng phổ biến nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh một cách chặt chẽ; giá đất tăng do quá trình đô thị hóa; trình độ hiểu biết về pháp luật của người dân vẫn còn hạn chế; nền tảng hôn nhân không vững chắc, việc kết hôn với mục đích kinh tế ở vùng nông thôn vẫn còn nhiều...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cơ quan tư pháp về vấn đề trên là sẽ đẩy mạnh công tác xét xử, giải quyết án; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định.

K.L

Viết bình luận mới