Triển khai thực hiện nội dung về hòa giải thương mại

14/09/2017 | 08:27 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Kế hoạch xác định nội dung cần tập trung là tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại; cập nhật, công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại; lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại, và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22…

Để đảm bảo tính đồng bộ trong ban hành và áp dụng nội dung trên, UBND tỉnh cũng vừa có văn bản bổ sung quy định về hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp.

Theo đó, Sở Tư pháp có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng và hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương, có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại; đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký, lập và xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc tại sở; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương theo thẩm quyền…

T.T

Viết bình luận mới