HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
77,056,444 lượt truy cập

Nâng cao tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố

04/07/2018 | 15:30 GMT+7

Quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu công tác hậu cần trong khu vực phòng thủ (KVPT) theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” (Nghị quyết số 28) và các nghị định của Chính phủ về KVPT, những năm qua, Tổng cục Hậu cần (TCHC) và ngành hậu cần quân đội tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ các mặt công tác hậu cần, giúp cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ ở các cấp, xây dựng tiềm lực hậu cần trong KVPT các tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, khả năng phòng thủ của đất nước.

Lãnh đạo TCHC kiểm tra sản phẩm quân trang may mặc, sửa chữa tại căn cứ hậu cần-kỹ thuật tỉnh Bình Dương. Ảnh: Tiến Đạt.

Theo đó, TCHC đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung mọi nguồn lực, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN); đồng thời ngành hậu cần quân đội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với sở, ngành tương ứng với hậu cần ở Trung ương và các địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành; tích cực tham gia trong công tác quy hoạch phát triển KT-XH vùng miền, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giao thông vận tải, đầu tư, xây dựng... sẵn sàng huy động nguồn lực hậu cần khi đất nước có tình huống.

Đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến, trên cơ sở đó, hậu cần các quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến ở cấp mình và chỉ đạo sâu sát các cấp trực thuộc; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung theo quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy. Công tác huấn luyện hậu cần cho các đối tượng luôn được quan tâm đúng mức. Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp tốt nhiệm vụ huấn luyện hậu cần với huấn luyện quân sự, chính trị và kỹ thuật sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị kỹ thuật trong KVPT, cũng như kinh nghiệm, truyền thống ngành hậu cần. Cơ quan, đơn vị hậu cần luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang KVPT “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Những năm gần đây, TCHC đã tham mưu với Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn cho các sở, ban, ngành địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về nội dung hậu cần trong xây dựng, hoạt động KVPT. Các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, thành phố đã vận hành tốt cơ chế lãnh đạo tập trung thống nhất của tỉnh ủy, thành ủy, sự điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng, nhất là của hội đồng cung cấp KVPT trong huy động nhân lực, vật lực, tài lực cho các trạng thái quốc phòng cũng như trong phòng thủ dân sự, đặc biệt là bảo đảm cho tác chiến KVPT. Công tác xây dựng thế trận hậu cần quân sự và bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang KVPT được quan tâm, đạt nhiều kết quả thiết thực. Hậu cần các đơn vị quân đội được bố trí gắn kết với các cơ sở kinh tế của địa phương tương ứng hậu cần ở các khu vực, địa bàn, tạo thế trận hậu cần quân sự KVPT hoàn chỉnh. TCHC đã chủ động tổ chức hội nghị trao đổi với cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành Trung ương và các địa phương có chuyên môn tương ứng với hậu cần về xây dựng, hoạt động hậu cần KVPT, được các bộ, ngành Trung ương và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực, chủ động khai thác các nguồn lực xây dựng các công trình, lập dự án, tổ chức tăng gia sản xuất (TGSX) tập trung ở các căn cứ hậu cần-kỹ thuật KVPT cấp tỉnh, huyện. TCHC tham mưu với Bộ Quốc phòng chỉ đạo mọi mặt hậu cần cho các lực lượng quân đội tham gia xây dựng và phát triển KT-XH, củng cố QPAN trên các địa bàn chiến lược, tăng lượng tích lũy, dự trữ phương tiện, vật chất tại chỗ, sẵn sàng huy động, bảo đảm mọi mặt hậu cần khi có tình huống chiến tranh. Thành phần hậu cần trong KVPT được kiện toàn có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trong thời bình và sẵn sàng trong thời chiến, cũng như trong công tác phòng, chống thiên tai, thảm họa, bảo đảm cho các tình huống đột xuất…

Dự báo những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển. Toàn quân triển khai nhiều nhiệm vụ, nội dung công tác lớn, nhu cầu bảo đảm hậu cần KVPT đòi hỏi ngày càng cao. Trong khi đó, nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức; nguồn ngân sách bảo đảm hậu cần hạn chế; tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước bối cảnh đó, TCHC và ngành hậu cần quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công tác hậu cần theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị định của Chính phủ về KVPT, nâng cao tiềm lực công tác hậu cần, góp phần xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Lãnh đạo TCHC kiểm tra thiết bị máy móc tại căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Bình Dương. Ảnh: Tiến Đạt.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, từ những bài học kinh nghiệm được rút ra, trong thời gian tới, TCHC và ngành hậu cần quân đội tập trung làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng tiềm lực hậu cần trong KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tạo động lực thúc đẩy công tác hậu cần trong KVPT, các cơ quan chức năng của TCHC sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách động viên các nguồn lực hậu cần; chú trọng huấn luyện hậu cần cho các đối tượng; nghiên cứu biên soạn, ban hành mẫu văn kiện hậu cần tác chiến KVPT; xây dựng thế trận hậu cần KVPT vững chắc, tiếp tục xây dựng một số công trình cần thiết, các căn cứ, kho, trạm hậu cần, các dự án TGSX tại căn cứ hậu cần-kỹ thuật cấp tỉnh, huyện, phù hợp với sự phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho các lực lượng quân đội tham gia xây dựng và phát triển KT-XH, củng cố QPAN trên các địa bàn chiến lược; tiến hành rà soát, điều chỉnh, phân cấp hợp lý, duy trì nghiêm lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ của các đơn vị trong KVPT tỉnh, thành phố. Nắm chắc khả năng của địa phương, xây dựng kế hoạch huy động cho các trạng thái quốc phòng. Thực hiện sắp xếp lại các doanh nghiệp hậu cần theo đề án của Bộ Quốc phòng; tham mưu với trên kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả hội đồng cung cấp và ban cung cấp KVPT. Cơ quan hậu cần các cấp phối hợp, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho SSCĐ, diễn tập KVPT, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, nâng cao tiềm lực công tác hậu cần KVPT, góp phần xây dựng các tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc trong tình mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng TRẦN DUY GIANG

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

Theo qdnd.vn

Viết bình luận mới