HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
60,723,898 lượt truy cập

Sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ

05/09/2017 | 07:47 GMT+7

Trao đổi với phóng viên về công tác diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, trung tá Nguyễn Thành Tạo (ảnh), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, thông tin:

- Dự kiến từ ngày 7 đến 10-9 này, từng cơ quan, ban, ngành của huyện sẽ tiến hành họp luyện, sau đó mời Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiếp tục đóng góp vào các nội dung văn kiện cho chặt chẽ. Đến thời điểm cuối tháng 9 sẽ tổ chức tập tổng hợp, tập thử và diễn tập chính thức theo kế hoạch đề ra.

Đến nay, công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ của huyện đạt kết quả như thế nào, thưa ông ?

- Sau khi quán triệt kế hoạch huấn luyện và diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngay từ đầu năm, cơ quan quân sự phối hợp với ngành công an và các ban, ngành, đoàn thể huyện làm tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung, ý định diễn tập và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 9 phê duyệt. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiếp tục triển khai xây dựng các loại văn bản liên quan trước khi hoàn thiện xong toàn bộ văn kiện diễn tập trong tháng 7 vừa rồi.

Thông qua ý định diễn tập được phê duyệt, kể cả chỉ định huấn luyện của ban chỉ đạo diễn tập các cấp, chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện đầy đủ theo đúng quy định, đảm bảo về hình thức, số lượng cùng lực lượng tham gia. Mà theo đánh giá bước đầu, các cơ quan làm tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã có nhận xét, đánh giá về tiến độ công tác chuẩn bị đảm bảo tốt, còn nội dung văn kiện đầy đủ. Bởi thời gian qua, từng cơ quan, đơn vị đã có sự điều chỉnh, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện.

Thưa ông, quá trình chuẩn bị bước đầu có gặp phải khó khăn, trở ngại ?

- Quá trình chuẩn bị bước đầu cũng gặp một số khó khăn nhất định, cụ thể là trong công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Bởi trước đây, diễn tập chủ yếu tập trung vào lực lượng quân sự, công an thì lần này đòi hỏi từng ngành phải tự xây dựng kế hoạch tham gia diễn tập cho sát với nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình phụ trách, kể cả các điều kiện thực tế địa phương. Tuy nhiên, sau khi được Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh triển khai tập huấn cho tất cả các thành phần tham gia diễn tập về việc chuẩn bị văn kiện, cách soạn thảo văn kiện, phương thức tổ chức diễn tập cụ thể ở từng ngành gắn với diễn tập tổng hợp của cả khối đảng, nhà nước thì từng ngành, đơn vị nhanh chóng tự khắc phục được vấn đề trên; thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm được giao.

Cuộc diễn tập bao gồm những nội dung nào, thưa ông ?

- Diễn tập khu vực phòng thủ của huyện bao gồm các nội dung: Một là, vấn đề sơ tán trong phòng tránh đánh trả hỏa lực; hai là, xử trí tình huống A4; ba là, xử trí tình huống A2. Hiện, chúng tôi bắt đầu bước vào giai đoạn luyện tập. Trên cơ sở căn cứ vào thời gian, trình tự diễn tập, từng cơ quan, đơn vị sẽ có sự tham gia luyện tập phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng và yêu cầu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các ban, ngành của huyện phải bám sát theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và gắn với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để tham gia diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Thưa ông, mục đích, ý nghĩa diễn tập phòng thủ của huyện là gì ?

- Mục đích, ý nghĩa cũng như yêu cầu đặt ra trong diễn tập đều được căn cứ vào kế hoạch diễn tập, chỉ định huấn luyện của các cơ quan cấp trên. Trong đó huấn luyện nhằm tập trung vào việc nâng cao chất lượng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan đảng, nhà nước và quá trình thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể huyện. Đây chính là bài học để rút kinh nghiệm trong diễn tập các tình huống, kể cả công tác huấn luyện hàng năm mà các tình huống đặt ra sát với tình hình thực tế địa phương và từng trạng thái quốc phòng, không để bị động, bất ngờ trước những tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, đối với lực lượng vũ trang, đội ngũ dự bị động viên, dân quân tự vệ trong việc nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và xử trí các tình huống.

Còn yêu cầu của cuộc diễn tập lần này ra sao, thưa ông ?

- Tuy công tác diễn tập đòi hỏi phải đảm bảo chất lượng, nâng cao tinh thần cảnh giác nhưng phải quan tâm không để ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Mặt khác, phải tranh thủ được thời gian huấn luyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với lãnh đạo của địa phương, nhân dân, nhất là lực lượng vũ trang của huyện. Theo đó, lực lượng vũ trang sẽ làm nòng cốt trong việc xử trí tình huống ở thời bình cũng như luyện tập các tình huống bảo vệ khu vực phòng thủ địa phương. Ngoài ra, phối hợp với lực lượng công an trong giải quyết vấn đề A2, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cùng với sự phát triển chung của địa phương.

Vậy đâu là giải pháp nhằm giúp cho cuộc diễn tập đáp ứng được mục tiêu, kỳ vọng đó, thưa ông ?

- Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chặt chẽ trong công tác chuẩn bị văn kiện, thời gian luyện tập cụ thể đối với từng ngành. Qua đó đưa ra nhận xét, đánh giá về vai diễn, nội dung phát biểu của từng đồng chí có bám sát với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ của mỗi ngành hay chưa để tiếp tục có sự điều chỉnh kịp thời. Mặt khác, trong quá trình họp luyện vẫn tiếp tục rút kinh nghiệm về công tác phối hợp giữa ngành này với ngành kia và phải gắn với tình hình thực tế địa phương, kể cả vai trò, nhiệm vụ mà ngành mình phụ trách. Cho nên, tôi tin tưởng rằng khi tiến hành diễn tập tổng hợp cũng như chính thức sẽ đạt được mục đích, yêu cầu mà kế hoạch đề ra.

Xin cảm ơn ông !

NGUYỄN GIA thực hiện

Viết bình luận mới