HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
97,335,022 lượt truy cập

Thị xã Long Mỹ: Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

14/06/2019 | 07:51 GMT+7

(HG) - Ngày 13-6, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Long Mỹ tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

Năm 2019, thị xã Long Mỹ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục rà soát nắm chắc các đối tượng đã qua bồi dưỡng và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh những năm qua; xây dựng kế hoạch phân công, phân bổ chỉ tiêu đối tượng cho các ban, ngành, thị xã và các xã, phường; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ đưa cán bộ đi bồi dưỡng đối tượng 2, 3... Đồng thời, chủ động kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các xã, phường đủ thành viên; hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo theo ngành, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng học sinh ở các trường trung học phổ thông và toàn dân.

Trong năm 2018, công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trên địa bàn thị xã được quan tâm, chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong toàn dân rộng khắp, đa dạng, hiệu quả thiết thực. Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong hệ thống chính trị và Nhân dân có nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh. Trong năm qua, đã đưa 6 đồng chí đi bồi dưỡng đối tượng 3, đạt 100%; mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4; 100% học sinh các trường trung học phổ thông được học tập kiến thức quốc phòng và an ninh tại trường. Ngoài ra, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành luật giáo dục quốc phòng và an ninh, luật quân sự, luật dân quân tự vệ.

Dịp này, UBND thị xã Long Mỹ tặng giấy khen cho 7 tập thể và 21 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

NGUYÊN HÀ

Viết bình luận mới