HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
97,403,044 lượt truy cập

17.691 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn

11/07/2019 | 17:26 GMT+7

(HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang, tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt trên 444 tỉ đồng, với 17.691 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, tăng trên 72 tỉ đồng so cùng kỳ năm 2018.

Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên toàn tỉnh thực hiện đạt trên 2.313 tỉ đồng, tăng trên 121 tỉ đồng, tăng 5,54% so với đầu năm, hoàn thành 98,8% kế hoạch năm. Trong đó, một số chương trình tín dụng có dư nợ tăng so với đầu năm là chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo tăng trên 57,5 tỉ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường tăng trên 29,6 tỉ đồng, hộ nghèo tăng trên 15,8 tỉ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng trên 9,6 tỉ đồng, hộ cận nghèo tăng trên 7,8 tỉ đồng. Hiện nay, chi nhánh tập trung giải ngân kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch đã được giao năm 2019 (trong đó có nguồn vốn mới được Trung ương phân bổ cuối tháng 6-2019). Phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan triển khai giải ngân chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Chính phủ, đồng thời tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng sử dụng vốn hiệu quả.

    T.XOÀN

Viết bình luận mới