HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,613,576 lượt truy cập

Có 231 dự án từ nguồn vốn NGO, ODA

10/12/2018 | 08:10 GMT+7

(HG) - Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 231 dự án vốn tổ chức phi Chính phủ (NGO) và vốn vay ưu đãi nước ngoài (ODA). Trong đó, có 202 chương trình, dự án vốn NGO, 29 dự án vốn ODA. Theo đó, năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận 31 dự án từ nguồn vốn NGO, tăng 18 dự án so với cùng kỳ, với tổng mức tài trợ là 47,79 tỉ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Tính từ trước đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 202 chương trình, dự án vốn NGO với tổng mức tài trợ là 247 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân 85,8% giá trị cam kết.

Đồng thời, có 3 dự án ODA đang thực hiện và có 1 dự án chuẩn bị ký kết hiệp định là dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh. Tổng nguồn vốn ODA phân bổ cho dự án xây dựng hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh xáng Xà No là 24,2 tỉ đồng; dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT là 40 tỉ đồng. Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh đang được triển khai từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, với tổng mức đầu tư trên 814 tỉ đồng. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã huy động được 29 dự án ODA, với tổng số vốn 3.196 tỉ đồng, trong đó vốn ODA là 2.135 tỉ đồng và vốn đối ứng 1.047 tỉ đồng.

T.XOÀN

Viết bình luận mới