HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,612,422 lượt truy cập

Huy động vốn tăng trưởng trên 4%

14/05/2019 | 09:04 GMT+7

(HG) - Theo UBND tỉnh, so với cuối năm 2018, tổng huy động vốn 4 tháng đầu năm 2019 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng trưởng 4,43%, với tổng nguồn vốn huy động đạt 12.628 tỉ đồng, tăng 1,03% so với cuối tháng trước. Tổng dư nợ đạt 22.592 tỉ đồng, giảm 0,08% so với cuối tháng trước, tương ứng tăng trưởng 3,09% so với cuối năm 2018. Nợ quá hạn đến cuối tháng 3 là 833 tỉ đồng, chiếm 3,68%/tổng dư nợ, nợ xấu là 394 tỉ đồng, chiếm 1,74%/tổng dư nợ. Nhìn chung, 4 tháng đầu năm tình hình tài chính, ngân hàng ổn định và nợ xấu được kiểm soát tốt.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới