HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,613,432 lượt truy cập

Phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công

14/05/2019 | 09:01 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ mà UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong tháng 5. Trong tháng qua, tổng chi ngân sách địa phương trên địa bàn toàn tỉnh là 728 tỉ đồng, nâng tổng số 4 tháng đầu năm lên trên 2.950 tỉ đồng, đạt 48,80% dự toán Trung ương giao và đạt 48,22% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản trong tháng 4 trên 280 tỉ đồng, nâng 4 tháng đầu năm lên trên 1.394 tỉ đồng, đạt 68,47% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Theo đó, trong tháng 5 này, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn có liên quan của tỉnh và Trung ương, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2019...

TRÂM ANH

Viết bình luận mới