HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,269,716 lượt truy cập

Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn trên 10%

12/01/2018 | 09:55 GMT+7

Trong năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Hậu Giang đề ra mục tiêu là tăng trưởng nguồn vốn từ 10% trở lên. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về định hướng phát triển của đơn vị, ông Nguyễn Thanh Triều (ảnh), Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang, cho biết:

- Năm 2017, chi nhánh được Tổng Giám đốc NHCSXH giao nguồn vốn tăng trưởng là 129 tỉ đồng, tăng 6,75% so năm 2016, bao gồm các chương trình cho vay: hộ nghèo 10 tỉ đồng, hộ mới thoát nghèo 30 tỉ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 60 tỉ đồng, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 19 tỉ đồng và hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 10 tỉ đồng... Tổng nguồn vốn năm 2017 là trên 2.035 tỉ đồng, trong đó vốn Trung ương trên 2.009 tỉ đồng, vốn địa phương trên 26 tỉ đồng. Các đơn vị đã tích cực phối hợp triển khai giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng, đến nay chi nhánh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết của HĐND và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với người có công, đến nay NHCSXH đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao, đã xem xét cho vay 248 hộ gia đình người có công với số tiền trên 7,2 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch. Có gần 32.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.

Thưa ông, chất lượng tín dụng trong năm qua như thế nào ?

- Phải nói rằng, chất lượng tín dụng tiếp tục duy trì sự ổn định, tỷ lệ nợ xấu dưới mức cho phép. Cụ thể, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,49%/tổng dư nợ, nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đã được khoanh nợ trên 15 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 0,75%/tổng dư nợ. Nguồn vốn ủy thác qua các hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện, chất lượng ủy thác ngày càng cao, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ngày càng được củng cố, tỷ lệ tổ tốt trên 85%, giảm dần tổ trung bình, yếu. Hoạt động giao dịch tại xã ngày càng được nâng cao, rút ngắn thời gian giao dịch, tỷ lệ tổ TK&VV giao dịch tại xã được nâng lên; hội, đoàn thể nhận ủy thác phát huy tốt vai trò trách nhiệm tại phiên giao dịch, chất lượng họp giao ban được nâng chất, tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch xã cải thiện đáng kể. Chính quyền địa phương ngày càng quan tâm hơn đến hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt là chủ tịch UBND cấp xã đã phát huy vai trò thành viên Ban đại diện NHCSXH cấp huyện trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thưa ông, mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn trong năm 2018 ra sao ?

- Trong năm 2018, NHCSXH tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mục tiêu của chi nhánh là tăng trưởng nguồn vốn từ 10% trở lên so với năm 2017, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 10 tỉ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh dưới 1%; trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV và hiệu quả hoạt động tại các điểm giao dịch xã; đồng thời với việc đa dạng hóa, hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ nhất là dịch vụ tiền gửi và thanh toán để tạo điều kiện cho bà con Nhân dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công việc ủy thác đã được ký kết giữa NHCSXH và các hội, đoàn thể để cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông và hoạt động kiểm tra, giám sát của hội, đoàn thể nhận ủy thác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Để đạt được mục tiêu trên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đề ra giải pháp nào, thưa ông ?

- Để đạt mục tiêu đề ra, NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp và của các hội, đoàn thể trong việc lãnh, chỉ đạo và phối hợp thực hiện tín dụng chính sách nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách và chất lượng dịch vụ nhận ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Công văn số 1154-CT/TU ngày 27/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã. Tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo của chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Kiên quyết trong việc xử lý các trường hợp không thực hiện đúng chủ trương, chính sách, không chấp hành các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ của người vay vốn.

 Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, trọng tâm là công tác đào tạo, tập huấn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của hội cấp dưới, tổ TK&VV, cũng như công tác kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay hướng vào tính hiệu quả. Đối với các trường hợp thuộc đối tượng thụ hưởng nhưng chưa có mô hình, phương án sản xuất để tiếp cận nguồn vốn thì hội, đoàn thể tiếp cận để vận động, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân tham gia các mô hình. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ và Ban quản lý tổ TK&VV để đưa hoạt động tín dụng chính sách ngày càng ổn định và bền vững, trọng tâm vào củng cố, đào tạo đội ngũ Ban quản lý tổ tâm huyết và có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được ủy nhiệm, trên cơ sở tăng quy mô dư nợ của tổ và giảm chi phí hoạt động để khuyến khích đội ngũ Ban quản lý tổ. Nâng cao tính liên kết và cộng đồng trách nhiệm giữa các thành viên trong tổ TK&VV. Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của tổ TK&VV nhất là khâu họp sinh hoạt định kỳ và bình xét cho vay...

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới