HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
88,611,813 lượt truy cập

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

12/02/2019 | 08:28 GMT+7

Thời gian qua, các tổ chức hội, đoàn thể đã phát huy vai trò nhận vốn ủy thác, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của tỉnh hàng năm.

Nhờ quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hội viên thuộc Hội LHPN Việt Nam phường III, thành phố Vị Thanh, thoát nghèo bền vững.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá rất cao vai trò của tổ chức hội, đoàn thể (HĐT) trong tỉnh, vì đã làm tốt nhiệm vụ nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Hậu Giang, sự đóng góp đó góp phần cho NHCSXH Chi nhánh hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đề ra trong năm qua. Đặc biệt, các HĐT thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, góp phần rất lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang, hiện nay 4 HĐT quản lý dư nợ nhận ủy thác trên 2.181 tỉ đồng, chiếm trên 99,5% tổng dư nợ của toàn chi nhánh. Trong đó, Hội Nông dân nhận ủy thác 36,5% dư nợ; Hội Liên hiệp Phụ nữ nhận ủy thác 33,3% dư nợ; Hội Cựu chiến binh nhận ủy thác 20,6% dư nợ và Đoàn thanh niên nhận ủy thác 9,5% dư nợ. Tính đến nay, chi nhánh có 76 điểm giao dịch tại 76 xã, phường, thị trấn. Tất cả hoạt động tại điểm giao dịch ổn định, hiệu quả, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến cuối năm 2018, có 304 HĐT cấp xã quản lý tín dụng ủy thác, trong đó xếp loại tốt chiếm 18,09%, tăng 13,7%; loại khá chiếm 68,42%, tăng 14,2%; loại trung bình chiếm 11,51%, giảm 12,6% và loại yếu chiếm 1,97%, giảm 15,3% so với năm 2017. Hội cấp xã không có nợ quá hạn là 114 hội, chiếm 37,5% (tăng 51 đơn vị so năm 2017); hội cấp xã có nợ quá hạn lớn hơn 1% còn 28 hội (giảm 5 đơn vị so năm 2017). Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp HĐT trong việc thực hiện ủy thác vốn tín dụng chính sách. Đặc biệt là cùng với chi nhánh đưa nguồn vốn xuống hộ vay sử dụng đúng mục đích, cải thiện, nâng cao đời sống người dân, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Trong năm qua, để thực hiện tốt vai trò nhận vốn ủy thác, nợ quá hạn cuối năm ở mức thấp, Hội Nông dân tỉnh cho biết là thực hiện bằng cách mỗi chi bộ sẽ giúp từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo. Đồng thời, ở mỗi đơn vị xã thì chọn ra 1 ấp để xóa trắng hộ nghèo. Với quyết tâm đề ra, bằng nhiều giải pháp thực hiện như cho hộ vay tiếp cận vốn vay NHCSXH, chọn mô hình phát triển sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của hộ, góp vốn xoay vòng... từ đó giúp cho hộ dân làm ăn thoát nghèo bền vững và đạt mục tiêu đề ra.

Còn đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh thì thông qua các nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo được việc làm, giúp người dân cải thiện đời sống, mở rộng quy mô sản xuất, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo yêu cầu đề ra. Có được kết quả này là nhờ các tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt vai trò của mình trong việc quản lý nguồn vốn và tình hình hoạt động của các tổ ngày càng nâng lên, có nhiều tổ hoạt động tốt hơn so với năm trước. Để nguồn vốn nhận ủy thác phát huy hơn nữa, Hội Cựu chiến binh tiếp tục củng cố, sắp xếp những tổ hoạt động hiện còn yếu.

Theo ông Đặng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, để giúp hộ vay vốn tín dụng chính sách làm ăn có hiệu quả hơn, địa phương nên quan tâm hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật ở địa phương hơn nữa như hỗ trợ về kinh phí, thiết bị để đội ngũ kỹ thuật có đủ điều kiện, phương tiện tiếp sức cho người dân trong sản xuất. Theo đó, muốn chuyển giao kỹ thuật, các HĐT phải tổ chức lại các hộ cùng nhóm ngành nghề, cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát triển mô hình hiệu quả. Ngoài ra, phía ngân hàng nên xem lại định mức cho vay và nên nâng định mức vay đối với những hộ nghèo, cận nghèo làm ăn hiệu quả.

Trong buổi tổng kết của Ngân hàng CSXH tỉnh mới đây, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Nguyễn Mạnh Tú biểu dương kết quả đạt được năm 2018 của NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang. Nhất là đã tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận vốn tín dụng, hoạt động giao dịch xã đi vào nề nếp, hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội ổn định và có chất lượng tốt. Trong 2.276 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động, đã có 2.270 tổ loại tốt và khá (đạt 99,7%), chỉ còn 6 tổ trung bình và không có tổ yếu, chất lượng tín dụng ổn định và không ngừng được nâng cao. Trong năm 2019, chi nhánh phấn đấu nâng dần đơn vị cấp xã, huyện không có nợ quá hạn. Đồng thời, để tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang phấn đấu huy động tiền gửi tiết kiệm tăng 15% so với năm 2018, vận động 100% tổ tiết kiệm và vay vốn gửi tiết kiệm hàng tháng, huy động nguồn vốn để phân bổ cho vay hộ nghèo. Theo đó, NHCSXH Trung ương sẽ căn cứ kế hoạch đề xuất của chi nhánh, tăng vốn cho chi nhánh để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn của người dân.

Đến nay, các đơn vị cấp huyện đều có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%, có 9 đơn vị cấp xã không có nợ quá hạn, chỉ còn 1 đơn vị cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1%. Mục tiêu trong năm 2019, NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức dưới 0,39%/tổng dư nợ (bằng mức bình quân toàn hệ thống năm 2018). Phấn đấu đến cuối năm 2019 toàn tỉnh không còn đơn vị cấp xã có nợ quá hạn trên 1%, có ít nhất 12 đơn vị cấp xã và 40% HĐT cấp xã không còn nợ quá hạn.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới