HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,972,035 lượt truy cập

Phấn đấu 70-75% trường học phổ thông có câu lạc bộ thể dục thể thao đến năm 2020

11/07/2018 | 09:55 GMT+7

(HG) - Chỉ tiêu được đề cập trên là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch Hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự nghiệp phát triển do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Ngoài ra, còn phấn đấu 70-75% trường học phổ thông phải có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao (TDTT), có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT; thực hiện tốt các hoạt động thể thao ngoại khóa. Đồng thời, số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 85-90%; duy trì 100% số trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa. Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, hiện 100% các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đều có hoạt động TDTT, nhưng chưa có thống kê cụ thể về số lượng câu lạc bộ.

Phát triển TDTT trong trường học là yếu tố quan trọng, tất yếu để tìm kiếm và phát hiện, đào tạo nguồn vận động viên tiềm năng trong tương lai.

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới