HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,219,809 lượt truy cập

50% số xã đạt 10-14 tiêu chí nông thôn mới

19/06/2017 | 10:16 GMT+7

(HG) - Tính đến nay, toàn tỉnh có 17/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 31,48%. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 14,1 tiêu chí/xã, giảm 0,3 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016, nguyên nhân là do nhiều xã bị rớt tiêu chí hộ nghèo. Nếu tính theo từng nhóm tiêu chí thì có 17 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 31,48%; có 6 xã đạt 15-18 tiêu chí, chiếm 11,11%; có 27 xã đạt 10-14 tiêu chí, chiếm 50%; có 4 xã đạt 5-9 tiêu chí, chiếm 7,41%.

Đối với 17 xã đạt chuẩn trong giai đoạn 2011-2016, các xã cũng được các sở, ngành tỉnh, các địa phương quan tâm đầu tư hỗ trợ thực hiện mới, sửa chữa các công trình về cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nhằm đảm bảo giữ vững và nâng chất các tiêu chí. Riêng đối với 7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, khi qua kiểm tra thực tế thì xã Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A), Phú An (huyện Châu Thành), Vĩnh Thuận Đông, Lương Tâm (huyện Long Mỹ) có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí khá cao. Đối với xã Hỏa Tiến (thành phố Vị Thanh) và xã Phương Bình (huyện Phụng Hiệp) cơ bản thuận lợi trong việc thực hiện các tiêu chí cứng nhưng khó hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm, vì tỷ lệ hộ nghèo của 2 xã này còn rất cao. Cụ thể, xã Hỏa Tiến với 12,6%, Phương Bình 12,03%.

H.THU

Viết bình luận mới