HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
76,870,268 lượt truy cập

Cán bộ làm việc trong ngành tổ chức xây dựng Đảng phải hết sức công tâm, khách quan, tận tụy

19/01/2018 | 16:34 GMT+7

(HGO) - Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm cầu Hậu Giang dự hội nghị này có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả mà Ban Tổ chức Trung ương và các cấp đạt được trong năm qua. Trong đó, đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, tham mưu phân công công tác đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở tham mưu của ngành tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành nhiều quy định, quy chế trong công tác xây dựng Đảng, góp phần chỉnh đốn Đảng trên tinh thần lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý hiện vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn; dẫn đến chi thường xuyên ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi ngân sách nhà nước. Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém.

Trước những hạn chế, thách thức đang đặt ra, thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cán bộ làm việc trong ngành tổ chức xây dựng Đảng phải hết sức công tâm, khách quan, tận tụy với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào; phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống cái sai, nạn bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần bắt tay vào chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.Đồng thời, việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực, thực sự là cơ hội quý để chia sẻ, học tập lẫn nhau, là một dịp tổng duyệt lại đội ngũ cán bộ…

Năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 12/12 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hàng trăm đề án, nội dung nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; ban hành một số nghị quyết về tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế bằng những những đề án, giải pháp bám sát thực tế, có tínhlinh hoạt, hiệu quả cao. Đặc biệt về công tác cán bộ, Trung ương đã luân chuyển 424 lượt nhân sự, trong đó có 4 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, 3 đồng chí bộ trưởng và tương đương.Bên cạnh đó, đến nay, có 57 địa phương và 15 cơ quan Trung ương có đề án hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, mô tả khung năng lực, góp phần tinh giảm biên chế. Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 1.122 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; trong đó loại bỏ 47 trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện…

TRƯỜNG SƠN

 

Viết bình luận mới