HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,705,875 lượt truy cập

Cần điều chỉnh mẫu báo cáo để phù hợp với thực tế địa phương

14/11/2017 | 09:05 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 13-11, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh có buổi làm việc với các ban xây dựng Đảng góp ý dự thảo “mẫu báo cáo” kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Sau khi nghe đại biểu đóng góp dự thảo “mẫu báo cáo”, ông Trần Công Chánh yêu cầu bộ phận biên soạn cần tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa lại cho chính xác, phù hợp nhưng trên tinh thần những gì theo nguyên tắc, quy định phải giữ nguyên; hướng dẫn, mục đích yêu cầu phải rõ ràng, chặt chẽ; sau khi chỉnh sửa xong cần trình với các ban xây dựng Đảng để tiếp tục đóng góp…

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, “mẫu báo cáo” này dựa vào mẫu kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm “tư tưởng - chính trị”, “đạo đức - lối sống” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng “mẫu báo cáo” và từ 3 nhóm biểu hiện nêu trên thành 80 biểu hiện nhỏ sao cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm giúp các cấp ủy, đảng viên dễ nhận diện, dễ nhìn và trực quan hơn khi tổ chức thực hiện nghị quyết.

“Mẫu báo cáo” thực hiện Nghị quyết số 04 gồm 5 phần: “Đảng viên tự nhận diện” gồm 80 biểu hiện thuộc 3 nhóm; “Biện pháp khắc phục, phòng ngừa”; “Tự nhận xét của đảng viên và kết quả thực hiện nghị quyết”; phần “Nhận xét, đánh giá của chi bộ về kết quả thực hiện nghị quyết” và phần “Nhận xét, đánh giá của ban chấp hành  đảng bộ (hoặc chi bộ cơ sở)”.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới