HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,731,569 lượt truy cập

Cần quán triệt và tổ chức thực hiện sâu sát theo tinh thần Chỉ thị 40 của Tỉnh ủy

11/10/2018 | 09:14 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 10-10, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 18-5 đến 15-9), Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 8.735 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); giải quyết 7.740 hồ sơ, chiếm 88,6%. Trong đó, trả trước hạn 6.683 hồ sơ, chiếm 86,3%; trả đúng hạn 1.030 hồ sơ, chiếm 13,3%; trả quá hạn 27 hồ sơ, chiếm 0,4%. Đối với các hồ sơ trễ hạn, trung tâm đã có thư xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông và xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn.

Trong khi đó, theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm, tại các cơ quan ngành dọc của tỉnh đã tiếp nhận 298.451 hồ sơ TTHC; giải quyết 294.802 hồ sơ (bao gồm: đúng hạn 294.801 hồ sơ, trễ hạn 1 hồ sơ), chưa giải quyết 3.649 hồ sơ (còn trong hạn). Riêng ở cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận 156.609 hồ sơ TTHC, giải quyết 155.507 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hạn 155.458 hồ sơ, quá hạn 49 hồ sơ, đang giải quyết 1.102 hồ sơ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện khá tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 3 cấp được nâng lên; 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện cơ chế một cửa. Trong đó, đối với cấp tỉnh, tổ chức tập trung về một đầu mối tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trừ các đơn vị Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc do các TTHC có tính đặc thù nên được UBND tỉnh thống nhất chưa đưa vào Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết.

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã thời gian qua còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể như việc nộp hồ sơ của cá nhân, tổ chức qua mạng (dịch vụ công mức độ 3, 4) vẫn còn thấp; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc thiếu nhịp nhàng, chưa chặt chẽ nên ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện sâu sát theo tinh thần Chỉ thị 40 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Trước hết, phải làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời chấn chỉnh phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Mặt khác, cần tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất quá trình thực hiện, gắn với việc động viên, khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho dân và doanh nghiệp.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đề nghị cơ quan chuyên môn cần hoàn chỉnh báo cáo sơ kết, nhất là làm rõ nguyên nhân, hạn chế cụ thể trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính các cấp. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp về lợi ích trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có đánh giá khách quan, thẳng thắn, trách nhiệm về phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để giúp ngành chuyên môn có cơ sở thẩm định và đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế; tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ, góp phần nâng cao tinh thần, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tránh tình trạng “cửa nhỏ” trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính các cấp,…

 GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới