HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,304,077 lượt truy cập

Chuẩn bị tổng kết Luật Dân quân tự vệ và Luật Tiếp công dân

14/09/2017 | 09:42 GMT+7

(HG) - Tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009 và Luật Tiếp công dân 2013 phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện, sâu sắc, đánh giá đúng tình hình; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị…

Đây là yêu cầu chung về nhiệm vụ tổng kết 2 văn bản luật trên được UBND tỉnh xác định đối với các địa phương, sở, ngành liên quan.

Việc tổng kết Luật Dân quân tự vệ phải bám sát yêu cầu đặt ra trong việc triển khai luật tại Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của Bộ Quốc phòng. Cấp xã, huyện và sở, ban, ngành liên quan tổ chức tổng kết bằng văn bản gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, riêng tỉnh sẽ tổ chức hội nghị tổng kết. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về kinh phí khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ; xây dựng các bài phát biểu, đề nghị viết bài tham luận…

Riêng tổng kết Luật Tiếp công dân phải đánh giá cụ thể tình hình tiếp công dân, xử lý đơn và theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan, tổ chức. Quan tâm đánh giá việc thực hiện các quy định của luật về quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân và trách nhiệm của người tiếp công dân. Đồng thời cũng phải đánh giá tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc, bất cập chủ yếu trong thực hiện luật, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục…

Thời gian tổng kết 2 văn bản luật trên dự kiến được tỉnh tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30-9.

K.L

Viết bình luận mới