HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,831,568 lượt truy cập

Cơ bản xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho Nhà máy Giấy Lee&Man

11/08/2017 | 06:47 GMT+7

(HG) - Theo thông tin ban đầu, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản thống nhất việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho Nhà máy Giấy Lee&Man, tại Cụm công nghiệp Phú Hữu A - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Qua đánh giá toàn bộ quá trình cải tạo, khắc phục, sửa chữa các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy Giấy Lee&Man trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, đoàn kiểm tra đã thống nhất xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của công ty, tuy nhiên công ty cần hoàn thiện các số liệu báo cáo xác nhận. Sau khi hoàn thành các thủ tục sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, nếu kết quả phân tích nước thải đầu ra đạt chuẩn quy định. 

Sau khi báo chí đưa thông tin phản ánh về việc người dân sống gần Nhà máy Giấy Lee&Man gửi đơn kêu cứu khi cuộc sống của họ bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm từ khi nhà máy vận hành thử nghiệm, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào kiểm tra, đánh giá toàn diện việc cải tạo các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy Giấy Lee&Man. Việc vận hành thử nghiệm của Nhà máy Giấy Lee&Man chỉ được phép tiến hành trong phạm vi kiểm soát của nhà máy, tức là không đưa nước thải ra ngoài môi trường. Qua quá trình giám sát, nếu nước thải đầu ra đạt chuẩn quy định mới được xả nước thải ra ngoài môi trường.    

LINH LAN

Viết bình luận mới