HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,220,589 lượt truy cập

Đã giới thiệu hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân học lớp nhận thức về Đảng

19/06/2017 | 10:53 GMT+7

(HG) - Thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, trong 16 chỉ tiêu của Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh giao đã có 9 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên (bao gồm 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm), 2 chỉ tiêu đang thực hiện và 5 chỉ tiêu chờ xét cuối năm.

Các cấp hội đã giới thiệu hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân học lớp nhận thức về Đảng, đạt 134,2% so nghị quyết. Toàn tỉnh đã xây dựng 77 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn, đạt 104% chỉ tiêu; công tác phát triển hội viên đạt 54,86%, tương đương với 2.743 hội viên. Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân được 2,3 tỉ đồng, đạt 66% chỉ tiêu Trung ương giao, nâng tổng nguồn vốn hiện có hơn 16 tỉ đồng. Hiện 100% cơ sở hội đều có máy vi tính dùng riêng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội. 

Những tháng cuối năm, các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chưa hoàn thành và được giao ngoài nghị quyết. Hội Nông dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị công tác đại hội hội nông dân các cấp; hội nông dân cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh việc triển khai, tuyên truyền đến cán bộ hội, hội viên nông dân thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết của Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”.

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới