HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,563,133 lượt truy cập

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát ở thành phố Vị Thanh

14/11/2017 | 09:04 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 13-11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát đối với Đảng bộ thành phố Vị Thanh trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (đứng) phát biểu tại buổi giám sát.

Nhìn chung, qua 2 năm tổ chức thực hiện nghị quyết (năm 2015 và năm 2016), kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất, cơ cấu giá trị sản xuất phát triển theo hướng tăng giá trị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng đô thị, nông thôn được tỉnh quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn đô thị loại II. Đi đôi với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường được quan tâm đầu tư đúng mức, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 78,02% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,4%/năm (nghị quyết từ 1-1,5%/năm); tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm 79,73% dân số, đạt 99,7% nghị quyết; xây dựng 9/9 trạm y tế xã, phường đạt tiêu chí quốc gia, đạt 100% nghị quyết; có hơn 90% các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh, đạt 105% nghị quyết…

Tuy kinh tế ở thành phố phát triển nhưng chưa bền vững và đồng đều; thương mại - dịch vụ chậm phát triển; sản xuất nông nghiệp có nhiều cải thiện nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, đầu ra nông sản chưa được bao tiêu; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô sản xuất còn nhỏ, lẻ, sản phẩm cạnh tranh với thị trường chưa cao; thu ngân sách còn thấp, nợ thuế còn nhiều.

Từ kết quả và hạn chế của thành phố Vị Thanh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thành viên đoàn giám sát của tỉnh yêu cầu thành phố rà soát lại tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra và có biện pháp đẩy nhanh thực hiện chỉ tiêu còn đạt thấp. Trong đó cần tập trung chỉnh trang về đô thị, môi trường; tích cực triển khai xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn; tăng cường nguồn thu thuế, trong đó cố gắng tạo ra nguồn thu mới…

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Huỳnh Thanh Tạo yêu cầu thành phố cần gắn phát triển đô thị với nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nhất là phát huy hiệu quả của các hợp tác xã. Bên cạnh đó, do cơ sở hạ tầng của thành phố còn khó khăn nên điều kiện phát triển thương mại - dịch vụ chưa được như mong muốn nên thành phố cần nhìn lại những rào cản gặp phải hiện nay để đề ra biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cần tích cực vận động xã hội hóa để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đang gặp khó khăn. Thời gian tới, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các tiêu chuẩn của đô thị loại II và xây dựng các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới