HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,425,161 lượt truy cập

Dự án sử dụng ngân sách Trung ương giải ngân dưới 30% sẽ không bố trí vốn năm 2018

14/09/2017 | 09:15 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, rà soát tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến hết ngày 30-9-2017, trường hợp các dự án giải ngân dưới 75% kế hoạch năm 2017 (trừ các dự án được bổ sung vốn từ quý II năm 2017 về sau), trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang các dự án khác đang thiếu vốn để đẩy nhanh tiến độ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo quy định.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đến hết ngày 30-9-2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018. Ngoài ra, tiến hành rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án ODA, vốn vay ưu đãi; tổng hợp nhu cầu bổ sung của các chủ đầu tư đã giải ngân trên 80% kế hoạch được giao, báo cáo UBND tỉnh để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

T.TRÚC

Viết bình luận mới