HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
86,481,386 lượt truy cập

Hậu Giang có nhiều nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19

14/09/2018 | 18:49 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 14-9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang để báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64 ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng (đứng), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc.

Trước đó, từ ngày 16 đến ngày 19-7, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại 9 đơn vị gồm: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh, Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp, cấp ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cấp ủy Sở Y tế, cấp ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá các cấp ủy ở Hậu Giang đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, xây dựng kế hoạch, đề án hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, trong đó xác định rõ lộ trình, mục tiêu thực hiện nghị quyết.

Nhờ vậy mà việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện đúng theo quy định của Trung ương; đã rà soát, bổ sung, sửa đổi về chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị cụ thể, rõ ràng, tránh sự trùng lắp hay bỏ sót nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tỉnh có chính sách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác; thực hiện nghiêm túc việc quản lý biên chế công chức, viên chức. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị quyết của tỉnh còn gặp phải hạn chế khi công tác triển khai, thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho biết, tỉnh rất nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, nhất là làm tốt công tác tư tưởng và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mục tiêu, lộ trình mà nghị quyết đề ra.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19; đồng thời có xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể.

Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh sớm khắc phục hạn chế do đoàn kiểm tra chỉ ra. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị hiểu rõ và thực hiện tốt nghị quyết; chỉ đạo thực hiện đạt theo mục tiêu, lộ trình nghị quyết đề ra, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn…

Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện tại Thành ủy Vị Thanh và Huyện ủy Vị Thủy, 6 đơn vị cấp huyện còn lại đã xây dựng kế hoạch, xác định thời gian thực hiện từ năm 2019 gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; 4/8 đơn vị thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thực hiện chủ trương Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ hoàn thành trong quý IV/2018 và bắt đầu hoạt động từ quý I/2019. Bên cạnh đó, đã chọn 1 đơn vị thí điểm thực hiện đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND trong năm 2018 (thị xã Ngã Bảy).

Đối với Nghị quyết số 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình số 142 ngày 22-1-2018 để triển khai thực hiện, nội dung bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 19 của Trung ương đã đề ra. Trong đó, xác định lộ trình, mục tiêu cụ thể là: đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so năm 2015, giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2025, tiếp tục giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020; có 20% đơn vị tự chủ về tài chính…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới