HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,701,678 lượt truy cập

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

14/12/2017 | 08:44 GMT+7

(HG) - Trong 2 ngày 13 và 14-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hiệu quả hơn đối với các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương lần này để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra cho năm 2017-2018 và các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã thông qua 4 chuyên đề: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18);

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19); Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết số 20); Công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21). Ngoài ra, còn thông qua các dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Trong đó, Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, hai nghị quyết với các mục tiêu rất cụ thể về vấn đề liên quan đến sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập như: Đến năm 2021 sẽ sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt hợp đồng không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính). Còn đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Bên cạnh đó, những mục tiêu khác liên quan đến công tác dân số, bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân cũng có nhiều mục tiêu đáng chú ý…

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới