HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,674,663 lượt truy cập

Hơn 1.400 cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo cao cấp lý luận chính trị

11/08/2017 | 06:40 GMT+7

(HG) - Đó là con số mà tỉnh đã thực hiện được trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trong 10 năm qua (2006-2016). Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo cao cấp lý luận chính trị đều đã vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”, qua đó để xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo với sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu đã được xác định theo từng năm và dài hạn, đảm bảo tính cụ thể, thiết thực.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới