HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
60,778,693 lượt truy cập

Huyện Phụng Hiệp: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

14/09/2017 | 09:50 GMT+7

(HG) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cũng như từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Hiện huyện Phụng Hiệp có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.591 đảng viên. Trong 10 năm qua, huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát 417 tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đã khiển trách 135 đảng viên, cảnh cáo 172 đảng viên, cách chức 38 đồng chí, khai trừ 72 đảng viên, thi hành kỷ thuật 7 tổ chức đảng.

Ông Nguyễn Văn Lẫy (thứ 3 từ phải sang), Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, tặng giấy khen cho các tập thể.

Kết luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, vừa được tổ chức, ông Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, nhấn mạnh trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc về suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra trách nhiệm cá nhân, nhất là cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu đang hoạt động ở các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm; xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo đúng nguyên tắc, phương châm, quy định của Đảng.

Dịp này, Huyện ủy Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới